سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده است و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد. البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد – که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.

سرقفلی حقی است که از 1376 وارد حقوق ما شده است و بر طبق آن در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق می‌گیرد. دعاوی مربوط به حق کسب و پیشه و سرقفلی از دعاوی حقوقی است که معمولا دارای پیچیدگی های بسیاری است و در دادگاههای حقوقی به آن رسیدگی می شود.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی