درباره ما

دفتر حقوقی طباطبایی از سال 1385 فعالیت تخصصی خود را ابتدا در زمینه حمل و نقل و سپس ارائه خدمات حقوقی به شرکت های تجاری شروع کرد .حضور در بازار حمل و نقل موجب آشنایی و بسط روابط کاری با صادر کنندگان و واردکنندگان عمده فعال در ایران نیز گردید. ارائه خدمات حقوقی به شرکتهای خارجی که خواهان کار با شرکتهای ایرانی و داخل در قلمروی سرزمینی ایران بودند دریچه دیگری گشود که هرچند تحریم ضربات سختی به آن وارد کرد اما هرگز بسته نشد .

ارائه خدمات حقوقی همه جانبه مستلزم همکاری با حقوقدانان و وکلایی با تخصص های متفاوت است که خوشبختانه افتخار همکاری با بهترین متخصصان این حرفه را داریم . برای ارائه خدمات حقوقی به موکلان با وکلای مجربی در مراکز استانهای کشور توافقاتی به عمل آمده تا در صورت نیاز و عدم امکان سفر وکلای ما از تهران یا نیاز به وجود آشنایی محلی از خدمات آن همکاران استفاده گردد.

همکاری با وکلای بین المللی نه تنها در کشورها ی همسایه ، بلکه در هر پنج قاره جهان ، امکان ارائه خدمات حقوقی کامل و همه جانبه را به موکلین فراهم نموده است .

گروه حقوقی ما در تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی به شما مشاوره می دهد و در صورت لزوم طرح دعوا و یا دفاع از شما در دادگاه یا داوری را به عهده خواهد گرفت .

اصول حرفه ای ما در مسیر مشاوره و وکالت اتکا به دانش تخصصی، صداقت، اعتماد و احترام متقابل است . بر پایه این اصول حرفه ای و در کنار همکارانی با تخصص های حقوقی مختلف در مسیر چالش های حقوقی و تجاری همراه شما خواهیم بود.

 

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی