در جهان امروز که زندگی همراه با تکنولوژی سرعت زیادی پیدا کرده و عصر ما را به عصر اطلاعات تبدیل نموده ، مشاوره تخصصی اهمیت خاصی یافته است . حضور مشاور حقوقی در تیم مذاکره کننده ، هنگام انعقاد قرارداد ، در زمان بروز اختلاف و هنگام ارجاع امر به دادگاه یا داوری امری ضروری شده است .
این دفتر همواره سعی بر این داشته که کلیه نیازهای حقوقی موکلین را مرتفع نماید . ارائه بسته کامل خدمات که امورحقوقی ، کیفری ، مالی ، ملکی و حتی مسایل کاری و کارگری را در بربگیرد در ابتدا امری غیر ممکن می نمود اما با تلاش بسیار و در ساختار یک کار گروهی منسجم محقق گردید .

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی